DIE SPAN

Ontmoet die span

Prof Oppel B.W. Greeff

President

Dr Reynard Knoetze

Hoof Mediese Beampte

Hélène van Wyk

Hoof UItvoerende Beampte

Mizán van Zyl

Hoof van Opleiding

Elizabeth Tlaletse

Hoof van Administrasie

Selina Molakeng

Huishouding

Die Suid-Afrikaanse Noodhulpliga (SANL) is ’n onafhanklike, nie-winsgewende organisasie.

Kontak Inligting


GAUTENG (Centurion)
012-644-0918
[email protected]

Kontak Hélène
(besprekings, finansies, algemene navrae)

[email protected]

Kontak Mizán
(opleiding navrae)

[email protected]

GAUTENG-SOUTH (Alberton)
011-9072931
[email protected]

WESTERN CAPE (Belville)
021-9486294
[email protected]

Hoofkantoor


Pretoriusstraat Suid 1011
Lyttelton Manor
Centurion