MEER OOR ONS

Wie is die SA Noodhulpliga

Die SANL is in April 1935 gestig met die doel om noodhulpopleiding aan die gemeenskap in die algemeen, spesifiek in hul moedertaal, te verskaf. Hierdie missie is uitgebrei om voorsiening te maak vir noodhulp by sport-  en ander gemeenskapsaktiwiteite.

Die Suid-Afrikaanse Noodhulpliga (SANL) is ’n onafhanklike, nie-winsgewende organisasie.

SANL is baie noukeurig om te voldoen aan die minimum vereistes soos neergelê, want dit vorm die hoeksteen van gehalte-opleiding.

Ons Missie

Noodhulpinligting

Om relevante en die jongste noodhulpinligting aan die publiek te verskaf.

Noodhulp by geleenthede

Om noodhulp by geleenthede te verskaf.

Opleiding

Om noodhulpbeamptes op te lei volgens die riglyne wat deur die Departement van Arbeid, die HWSETA en die Resuscitation Council of Southern Africa van Suid-Afrika neergelê is.

Noodhulp Fasiliteerder opleiding

Om bevoegde noodhulpfasiliteerders
op te lei.

Verskaffing van noodhulpstelle

Om Regulasie 7 noodhulpstelle (bokse en sakke) te verskaf.

Ons Visie

Die SANL streef daarna om uitmuntende diens
te lewer op elke vlak.

Ons Geskiedenis

Die Suid-Afrikaanse Noodhulpliga (SANL) is ’n onafhanklike, nie-winsgewende organisasie.

Kontak Inligting


GAUTENG (Centurion)
012-644-0918
[email protected]

Kontak Hélène
(besprekings, finansies, algemene navrae)
[email protected]

Kontak Marina
(opleiding navrae)
[email protected]

SUID-GAUTENG (Alberton)
082 6699095
[email protected]

WES-KAAP (Belville)
083 976 6627 - Dalene Martins
[email protected]

Hoofkantoor


Pretoriusstraat Suid 1011
Lyttelton Manor
Centurion