AKKREDITASIE / VENNOTE

Akkreditasie

Die SA Noodhulpliga is by die Departement van Arbeid registreer as ‘n noodhulporganisasie.
Die SA Noodhulpliga is geaffilieer met die Resuscitation Council of Southern Africa.
Die SA Noodhulpliga is geakkrediteer by HWSETA –
HWSETA nr HW592PAA0000303 (tot 11 Maart 2026)

Vennote

Medwell – www.medwell.co.za
Edna – www.edna.co.za
EQiGate – www.eqigate.com

Die Suid-Afrikaanse Noodhulpliga (SANL) is ’n onafhanklike, nie-winsgewende organisasie.

Kontak Inligting


GAUTENG (Centurion)
012-644-0918
admin@firstaidleague.co.za

Kontak Hélène
(besprekings, finansies, algemene navrae)
helene@firstaidleague.co.za

Kontak Marina
(opleiding navrae)
marina@firstaidleague.co.za

SUID-GAUTENG (Alberton)
082 6699095
betty@firstaidleague.co.za

WES-KAAP (Belville)
083 976 6627 - Dalene Martins
martinsdjc@gmail.com

Hoofkantoor


Pretoriusstraat Suid 1011
Lyttelton Manor
Centurion